Välkommen till Prylfixarn Service

För att effektivisera serviceärenden och bättre tjäna dig använder vi ett servicesystem. Varje serviceförfrågan tilldelas ett unikt id-nummer som du kan använda för att spåra framstegen och svaren online. För din referens tillhandahåller vi fullständiga arkiv och historia om alla dina serviceärenden.